Vind

Vi skaber de digitale rammer for visualisering og dokumentation af data, der understøtter leverandører inden for vindindustrien.

Digitalisering af vindindustrien

Vindindustrien er i sagens natur en innovativ branche. Digitalisering af produktionen er allerede en integreret del af mange virksomheder i vindindustrien. Men digitalisering kan stadig bidrage til flere forbedringer af driftseffektivitet, beslutningstagning og omkostningseffektivitet.

Det vil være afgørende for at nå de ambitiøse fremtidige vækstmål for store vindenergiselskaber såvel som leverandører inden for branchen.

Digitalisér dokumentationen med DIAP

DIAP giver leverandører inden for vindindustrien et håndgribeligt værktøj til at visualisere og dokumentere data.

Vores arbejde i branchen

Vi har hjulpet flere virksomheder med at digitalisere deres produktion. Se vores kundecases inden for vindindustrien.

Case: Sporbarhed af vindmølle­installationer

Installation af en vindmølle kan være en kompleks proces, hvor store kræfter er i spil. De data, der opsamles af DIAP, sikrer fuldstændig sporbarhed af installationsprocessen og spiller en vigtig rolle i dokumentationen af processen.


DIAP er blevet en integreret del af det udstyr, der anvendes til løft af naceller, tårne og vinger. DIAP indsamler data direkte fra kontrolsystemet.

Michael Lund Gregersen, Senior Service Manager, Enabl

Case: Fjernservice bringer Enabl tættere på kunden

On-demand-fjernservice bringer Enabl tættere på kunden. DIAP’s fjernadgang giver Enabl A/S adgang til produktionslinjer over hele verden og tilbyder deres kunder support og service 24/7 fra deres danske hovedkontor.


Andre industrier, vi hjælper

Tal med

Jane Due Hansen

Business Administrator

+45 25 41 79 04

jdha@dataintel.dk