Brancher

Hos Data Intelligence er vi specialister i dataopsamling, -visualisering og -analyse. Vi arbejder sammen med virksomheder i en lang række brancher, og ved at hver branche har sine muligheder og udfordringer.

DIAP i alle industrier

Uanset hvilken branche, du er i, kan vi hjælpe dig med at digitalisere din produktion, så du får større indsigt og værdifuld viden.

Med et faktabaseret grundlag kan du optimere og opnå større udbytte.

Brancher, der bruger DIAP

Skab overblik med OEE

Når du måler produktionens OEE (Overall Equipment Efficiency), får du et overblik over, hvordan et klart billede af, hvor godt dit udstyr fungerer. DIAP OEE giver dig et overblik over:

  • Hvor godt din produktion kører (ydeevne)
  • Årsager til og varighed af produktionsstop (tilgængelighed)
  • Samlet antal godkendte og afviste enheder (kvalitet)

Se mere om OEE i videoen.


Tal med

Christa Helene Dahl Andersen

Business Coordinator

+45 42 76 62 53

cda@dataintel.dk