Bæredygtig produktion

Data Intelligences mål er at hjælpe industrien med at træffe mere bæredygtige valg. Digitalisering er en del af løsningen.

ESG 2022/2023

Bæredygtighedsrapport

Data Intelligence er en del af Eltronic Group. Men hvordan forholder vi os som virksomhed, og som en del af en større koncern, til bæredygtig udvikling?

I Eltronic Groups Sustainability Report for 2022/2023 deler vi vores egne fremskridt, udfordringer og læringer i forsøget på at fremme vores bæredygtige udvikling.

Det kræver bl.a. ambitioner, handling og ansvarlighed. Du kan læse meget mere om hele vores tilgang i rapporten.


Bæredygtig produktion er et “must”

Den grønne dagsorden er kommet for at blive. Klimaforandringerne er årsagen til, at myndigheder og virksomheder over hele verden er på udkig efter bæredygtige løsninger. Det betyder, at deres leverandører også bliver nødt til at være bæredygtige. Fokus på bæredygtighed i produktionen er ikke bare en mulighed. Hvis du ønsker at forblive konkurrencedygtig, må og skal du tænke grønt.


Sådan hjælper DIAP dig i en bæredygtig retning

Data Intelligence giver produktionsvirksomheder en konkret løsning, så de kan arbejde aktivt med bæredygtighed. Ved at indsamle, analysere og visualisere produktionsdata giver DIAP dig et klart overblik over forbedringsområder.

Et overblik, som hjælper dig med at reducere spild, minimere brugen af ressourcer og forbedre effektiviteten – til gavn for både bundlinjen og miljøet.


Lev op til krav og standarder

Mange virksomheder viser allerede interesse for at være mere bæredygtige, og endnu flere virksomheder bliver fremover nødt til at kunne leve op til deres kunders krav. For en lang række virksomheder er det et krav, at deres leverandører aktivt arbejder på at skabe en mere bæredygtig produktion, og at de kan dokumentere det.

Partnerskab med Dansk Energirådgivning

Vi er gået sammen med Dansk Energirådgivning. Sammen sigter vi mod at bane vejen for bedre energioptimering i industrien.

Dansk Energirådgivning A/S er en privat, uvildig rådgivningsvirksomhed med hovedkontor i Silkeborg og kontor i Odense. Virksomheden blev grundlagt i 2007 og er i dag blandt Danmarks førende energirådgivningsvirksomheder.


Vi støtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Data Intelligence bakker op om de 17 mål for bæredygtig udvikling, som FN har opstillet. Når det drejer sig om produktionsfaciliteter, vil integrationen af DIAP have størst indflydelse på mål 9 og 12.

MÅL 9: At udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation

Ved at måle og visualisere parametre som strømforbrug, antallet af gode og afviste produkter og brugen af råmaterialer vil du kunne reducere dit forbrug af materialer og strøm og sænke udledningen af C02.


MÅL 12: At sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Ved at måle parametre som bortskaffelse af affald og brugen af farlige materialer kan DIAP hjælpe dig med at bidrage til en reduktion af forbruget og udledningen af sådanne materialer.


Case: Reduktion af udledningen af spildevand

Hos Skanderborg Forsyning bruges DIAP til at måle vibrationer fra spildevandspumper. Baseret på indsamling og visualisering af disse data er virksomheden i stand til at optimere deres vedligeholdelsesindsats ved at forudsige pumpefejl.

Ud over de mange miljømæssige fordele ved en mere effektiv planlægning af vedligeholdelsen bidrager løsningen også til virksomhedens fortsatte bestræbelser på at reducere utilsigtet udledning af spildevand og dermed opnåelsen af bæredygtighedsmål nr. 6 om at sikre korrekt håndtering af spildevand.

Tal med

Jane Due Hansen

Business Administrator

+45 25 41 79 04

jdha@dataintel.dk