Overvågning af spildevands- pumpe

DIAP bruges til at forudsige pumpenedbrud og forbedre effektiviteten

Gennem et tæt samarbejde med Skanderborg Forsyning har DIAP kørt et testprojekt med overvågning af spildevandspumpevibrationer. De opsamlede data afslører oplysninger om en pumpes aktuelle tilstand og bruges til at spotte fremtidige nedbrud.

Case

Vibrationsdata skal afsløre fremtidige nedbrud

I starten af testprojektet blev der indsamlet data fra helt velfungerende pumper, så man fik grundlæggende data om vibrationerne. Gradvist blev overvågningen udvidet til at omfatte pumper med forskellige typer problemer såsom defekte skovlhjul, slidte eller beskadigede komponenter, gamle pumper osv.

Kurt Olesen, der er driftsassistent hos Skanderborg Forsyning, er fascineret af resultaterne: “Vi startede med at teste DIAP på en enkelt pumpe i vores testbassin, og de første resultater var fascinerende. Så snart vi udskiftede velfungerende pumpedele med beskadigede eller slidte dele, ændrede pumpernes vibrationer sig. Selvom jeg vidste næsten alt, hvad der er værd at vide om vores daglige drift, var jeg imponeret over at se, hvor mange oplysninger man kan få ved at overvåge pumpevibrationer, og at vi – baseret på vibrationsovervågningen – vil kunne forudse fremtidige nedbrud fra kontoret.”

Kurt Olesen ser mange andre perspektiver i brugen af DIAP: “DIAP kan bruges til overvågning af mange af vores andre processer og udstyr, f.eks. omrøreren i vores spildevandstanke”.

Fra tidsbaseret til tilstandsbaseret vedligehold

Ved at indsamle og analysere vibrationsdata kan vedligehold planlægges meget mere effektivt, og utilsigtet udledning af spildevand kan helt undgås.

Michael Pilc, driftschef hos Skanderborg Forsyning, fortæller: “Vi arbejder konstant på at reducere vores miljøpåvirkning og forbedre vores daglige drift. Hvis en pumpe ikke kører optimalt, er der risiko for, at spildevandet hober sig op og udledes utilsigtet. Naturligvis gør vi alt, hvad vi kan for at undgå sådan et scenarie, og det er her, DIAP kommer ind i billedet. Når pumpevibrationerne overvåges, og oplysningerne visualiseres på et dashboard, giver det os et meget stærkere grundlag for planlægning og udførelse af vedligehold”.

De positive resultater, der er opnået med pumpevibrationsovervågningen, har skærpet appetitten for mere.
DIAP og Skanderborg Forsyning arbejder derfor tæt sammen om at udvikle DIAP-softwaren yderligere, så den også omfatter andre typer data.

Som forsyningsselskab er en af vores kerneopgaver at sikre, at kun renset spildevand udledes i miljøet. Ved konstant at være på udkig efter og anvende nye teknologier som DIAP bidrager vi til beskyttelsen af vores fælles miljø

Michael Pilc, afdelingsleder, Miljø & Forsyning, Skanderborg Forsyning

Dashboard til visualisering af pumpetilstand

De data, der blev opsamlet af DIAP i løbet af testprojektet, er løbende blevet brugt til at udvikle software, der analyserer og viser oplysningerne på et dashboard, der viser status for pumpetilstanden. Et dashboard, der giver servicefolkene et klart overblik over pumpernes aktuelle tilstand illustreret med grønne, gule eller røde statuslamper.

Dashboardet indeholder også en alarmfunktion, der betyder, at personalet kan underrettes med det samme, hvis en pumpe nærmer sig et nedbrud.

Kurt Olesen, der er driftsassistent hos Skanderborg Forsyning, arbejder på en pumpestation.


Oversigt over pumpestation

De data, der blev indsamlet af DIAP i løbet af testprojektet, er løbende blevet brugt til at udvikle software, der analyserer og viser oplysningerne på et dashboard, der viser status for pumpetilstanden.

Det næste skridt: Kombination af data

Michael Pilc, driftschef hos Skanderborg Forsyning, fortæller: “Det næste skridt er at kombinere vibrationsdata med andre parametre såsom tryk, flow og procestid for at opnå en samlet værdi. Med flere data til rådighed kan vi ændre vores tilgang til tilstandsbaseret vedligehold i stedet for tidsbaseret eller endda skadebaseret vedligehold. Vi kan udnytte vores ressourcer bedre og undgå unødvendige serviceopkald”.


Miljømæssige perspektiver

At optimere driften og vedligeholde spildevandspumper giver ikke kun værdi i form af øget effektivitet og reducerede omkostninger. Det gør også en forskel for miljøet.

En mere effektiv planlægning af vedligeholdet giver bedre udnyttelse af alle typer af ressourcer – fra reservedele til det brændstof, der bruges af servicebiler. Desuden kommer overvågningen til at bidrage positivt til forsyningsselskabernes mange bestræbelser på at undgå utilsigtet udledning af spildevand.


Læs vores andre DIAP-cases

Bliv inspireret af andre virksomheders erfaringer med DIAP.

Tal med

Jane Due Hansen

Business Administrator

+45 25 41 79 04

jdha@dataintel.dk