DIAP erstatter mavefornemmelser og skaber et fælles sporg

Mavefornemmelser erstattes af data hos Ucomposites A/S

Hos Ucomposites producerer man genanvendt glasfibermateriale, og en effektiv produktion er derfor alfa og omega. Det har hidtil været relativt håndholdt, når man i virksomheden har forsøgt at samle OEE-data. Meget har været baseret på mavefornemmelser. Dét ønsker man nu at ændre på.

I produktionshallen på Bogø, kører produktionslinjerne til genanvendelse af glasfibre på toholdsskift. Ifølge produktionschef, Troels Jørgensen, har man længe haft et behov for bedre data og overblik over produktionens performance og potentielle optimeringsmuligheder.

– Vi har haft begrænset data om vores produktion, og linjernes performance har primært været baseret på mavefornemmelser. Derfor har vi haft et behov for at få det fulde overblik – og derfor har vi nu taget de nødvendige spæde skridt for at systematisere vores dataopsamling med DIAP, lyder det fra Troels Jørgensen.

DIAP skal i første omgang hente data fra to PLC’er og tracke stopårsager på en produktionslinje med 3 delelementer, som producerer en genanvendt glasfiberråvare til brug for bilindustrien. En produktionslinje som på sigt skal sendes til Tyrkiet, hvor man har planer om at udvide forretningen. Derfor er incitamentet for bedre og mere systematiseret produktionsdata også kun vokset over tid for Ucomposites.

Vi lægger stor vægt på kontinuerligt at arbejde med at løfte medarbejdertilfredsheden, og her ser vi også, at DIAP kan hjælpe med at give os et fælles sprog.

Troels Jørgensen, Produktionschef, Ucomposites A/S

DIAP skal bidrage til at øge medarbejdertilfredsheden

Fokus på at højne medarbejdertilfredsheden

Produktionsmedarbejderne ved linjen har mulighed for manuelt at kunne indtaste bl.a. aktuelle stopårsager via en tablet. Denne data skal give virksomheden et dybere indblik i produktionens OEE-data. Forhåbningen hos Ucomposites er dog, at DIAP kan bidrage med meget mere.

Fra et ledelsesperspektiv håber og tror man på, at implementeringen af DIAP-platformen i produktionen kan bidrage med at få skabt en styrket dialog og et ’fælles sprog’ baseret på konkrete data, som kan være til gavn på tværs af virksomheden.

 

– Vi lægger stor vægt på kontinuerligt at arbejde med at løfte medarbejdertilfredsheden, og her ser vi også, at DIAP kan hjælpe med at give os et fælles sprog, som både jeg som produktionschef, mine medarbejdere på produktionsgulvet og ledelsen kan være en del af. Med et fælles udgangspunkt bliver det nemmere at tage dialogen og identificere forbedringsmuligheder, tilføjer Troels

DIAP skal med, når der åbnes flere afdelinger

DIAP-projektet hos Ucomposites er i sin tidlige implementeringsfase, men man har stor tillid til produktet og forventer, at DIAP-platformen kommer til at spille en rolle i takt med, at man hos virksomheden har planer om at åbne afdelinger i flere andre lande.

DIAP tracker stopårsager på produktionslinjen – og henter data fra to PLCer


Om Ucomposites

Ucomposites A/S har specialiseret sig i at genanvende glasfiberaffald, primært fra vindmølleproducenter rundt omkring i Europa. I produktionsprocessen af vindmøllevinger er der i dag et stort fraskær af glasfibermateriale. Man hjælper derfor producenterne af med affaldet, giver det nyt liv og genanvender det til en ny glasfiberråvare, som er meget mindre CO2-bekosteligt at producere end jomfruelige fibre.

Det er bl.a. bilindustrien, som opkøber den genanvendte glasfiberråvare, og anvender det til fremstilling af f.eks. fiberforstærkede plastdele til biler til undervogn, hattehylder og inderskærme. Brugen af genanvendte glasfibre kontra nye jomfruelige fibre, sparer miljøet for væsentlige ressourcer. En reduktion af CO2-udledning sammenlignet med produktionen af nye glasfibre.


Læs vores andre DIAP-cases

Bliv inspireret af andre virksomheders erfaringer med DIAP.