Fremtidens produktion er digitaliseret og bæredygtig

Mange virksomheder med industrielle processer har et stort forretningspotentiale. Vi ved, at du kan opnå store besparelser og mange fordele, hvis din produktion bliver digitaliseret og bæredygtig. Vores digitaliseringsplatform DIAP giver dig mulighed for at gøre noget ved det lige nu. Få din virksomhed op på et nyt niveau allerede i dag.

Om os

Data Intelligence A/S er en banebrydende virksomhed, der arbejder inden for industri 4.0. Vi hjælper produktionsvirksomheder med at øge effektiviteten, reducere omkostningerne og forbedre produktkvaliteten ved at indsamle, analysere og visualisere produktionsdata.

Med viljen til at ændre status quo og omdefinere reglerne i branchen har vi udviklet en førende digitaliseringsplatform, der genererer værdifuld, databaseret viden til alle slags produktionsvirksomheder. Vores IIoT-platform hedder DIAP, og den giver dig et overblik over hele din produktion, så du kan optimere lige netop dér, hvor der er behov.

Reducerede omkostninger, forbedret kvalitet, øget produktivitet, smartere måder at gøre tingene på eller bedre udnyttelse af ressourcerne – det hele starter med DIAP! Det er dig, der gennemfører ændringerne, men os, der gør dig i stand til det.

Brancher, vi har hjulpet

Data Intelligence klar til hi Tech & Industry Scandinavia 2021

Messen hi Tech & Industry Scandinavia er branchens ubetinget bedste mødested og videnscentrum.

Igen i år stiller vi op for at netværke, inspirere og dele ud af vores viden på området “The Smart Company”, der skaber opmærksomhed om ny teknologi og digitaliseret produktion.


DIAP øger produktionseffektiviteten hos Novozymes

Hos Novozymes bruges DIAP til at indsamle og analysere data om OEE (Overall Equipment Effectiveness) på 6 pakkelinjer. På blot et par måneder har dette givet en stigning i produktionseffektiviteten.


Mod en bæredygtig produktion

Digitalisering er en del af løsningen, og energiovervågning er et effektivt værktøj til at være på forkant. Du får at vide, præcis hvor du kan øge indsatsen for at optimere produktionen, reducere energiomkostningerne og blive mere bæredygtig.

Tal med

Jens Rosenkilde

Sales Manager

+45 5156 8671

jre@dataintel.dk